RSS

You are here

Хоћемо најбоље компаније за стручни надзор

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, донела је измене Правилника о садржини и вођењу стручног надзора у току градње. Најзначајнија измена је да ће убудуће пројектантски надозор моћи да врше сва привредна друштва која испуњавају услове за пројектовање таквих објеката.

 

До сада пројекантски надзор није било могуће поверити привредном друштву које није израдило техничку документацију, што представља питање од значаја за избор вршиоца пројектантског надзора.

 

У пракси се, међутим, често дешавало да инвеститор за вршење пројектантског надзора не може да ангажује ни фирме које су израдиле техничку документацију. Имајући у виду да изградња инфраструктурних објеката траје више година, дешавало се да фирма која је израдила техничку документацију буде угашена или оде у стечај, па инвеститор није могао да ангажује неко друго друштво.

 

Овим изменама Правилника омогућена је и конкурентност, односно избор најповољнијег понуђача.

 

Изменама је одређено и да стручни надзор има обавезу да о било каквом одступању од грађевинске дозволе одмах обавести инвеститора писаним путем, уз навођење последица које могу наступити ако те мере не буду предузете. Овим мерама се додатно утиче на квалитет извођења радова и појачава одговорност и пројектантског и стручног надзора.

Документи: