RSS

You are here

Милић у Лазаревцу о изради Просторног плана

Помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за просторно планирање и урбанизам Ђорђе Милић говорио је данас у Лазаревцу становницима Лазаревца, Уба и Лајковца о изради Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена.


Милић је, на јавној седници Комисије за поновљени јавни увид, истакао да је циљ министарства да се, заједно са локалним становништвом, дође до оптималног решења, засновног на принципима планирања (економска оправданост, еколошка одрживост и социјална прихватљивост), како би се Просторни план упутио у даљи поступак у складу са законом.


“Израда просторног плана је сложен процес, у коме се мора заштитити јавни интерес, уз истовремено узимање у обзир појединачних интереса локалног становништва”, рекао је Милић, и позвао грађане и представнике правних лица који су у току трајања поновљеног јавног увида поднели примедбе у писаном облику, да усмено образложе поднете примедбе.


Израда Просторног плана одвија се на основу одлуке Владе Србије, у складу са Законом о планирању и изградњи. Просторним планом дефинише се плански основ за експлоатацију минералних сировина, уређење простора, решавање имовинско-правних односа и расељавање становништва, као и заштиту животне средине.


Поред представника Министарства и чланова комисије, јавној седници комисије присуствовали су обрађивачи Просторног плана који су изнели ставове по поднетим примедбама, као и представници "Електропривреде Србије" и Рударског басена Колубара.