RSS

You are here

Обавештење за чланове Инжењерске коморе Србије

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавештава чланове Инжењерске коморе Србије да све лиценце издате у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи до 29.01.2015. године, остају на правној снази и нису предмет провере од стране Министарства, осим у случају из члана 162. Закона о планирању и изградњи, када Министарство поступа по жалби као другостепени орган.

 

Министарство ће, у складу са својим овлашћењима, наставити рад на усклађивању општих аката Инжењерске коморе Србије, у циљу њеног  законитог и ефикасног рада.