RSS

You are here

Пре изношења оптужби, представници СРС-a да прочитају Закон о јавним набавкама

Набавку рачунарске опреме Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре не спроводи самостално, већ преко Управе за заједничке послове републичких органа, која припрема и спроводи јавне набавке и доноси одлуку о избору понуђача.

 

Представници СРС-а, који су данас оптужили потпредседницу Владе и министарку грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорану Михајловић, за умешаност у “коруптивне радње”, требало би пре изношења неистина и паушалних оптужби да се упознају са законима Републике Србије, јер је оваква процедура предвиђена Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Да су се упознали са одредбама овог закона, знали би да је Министарство само један од многобројних наручилаца за које Управа за заједничке послове набавља рачунарску опрему путем централизоване јавне набавке. Самим тим, Министарство не може да утиче на садржај конкурсне документације, оцену понуда, као ни на доношење одлуке о избору понуђача, већ само склапа појединачне уговоре са понуђачима које је изабрала Управа за заједничке послове.

 

О бесмислености изнетих оптужби најбоље сведочи тврдња да је у “коруптивне радње уплетена и Зорана Михајловић, чије је министарство један од наручилаца спорних штампача”, имајући у виду да у 2017. години Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није набављало штампаче.