RSS

You are here

Решен проблем на Дунаву, уклоњене барже код моста Богојево

У акцији којом је руководило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, румунска баржа и шлеп који су се пре два дана откачили са сидришта Луке Богојево и зауставили код моста Богојево-Ердут, уклоњени су с пловног пута и премештени на безбедну локацију.

 

Успешном акцијом надлежних служби избегнута је опасност да лед који плови Дунавом покида сајле којима су шлеп и баржа били привезани за стуб моста, што би угрозило чамце привезане низводно од моста. Такође, безбедним склањањем пловила спречено је стварање још већег леденог чепа на овом делу Дунава.

 

Ослобађање од леда два пловила која су у ноћи између недеље и понедељка ударила у мост Богојево трајало је два дана. Акцијом је руководило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, преко Лучке капетаније Апатин и Републичке инспекције безбедности пловидбе, уз учешће представника брода Астрахан у власништву “Украјинског дунавског бродарства”, Луке Богојево и предузећа YU-Aгент.

 

Наредних дана биће утврђене тачне околности под којима је дошло до одвезивања пловила, како би се утврдила одговорност за непостојање адекватног надзора и потенцијално угрожавање безбедности других учесника у пловидби.