RSS

You are here

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 09/15

Обавештавају се заповедници и старешине бродова, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације као и остали заинтересовани учесници у пловидби о следећем:

 

Дана 26. октобра 2015. године S/T ''STEFAN'' и S/T ''ĐINA'' власништво  ''ПОРТ-АГЕНТ'' д.о.о.  из Апатина, ул. Милоша Обилића бр.31 отпочеће са утоваром дрвених сортимената у пловне објекте на km 1395+000 леве обале реке Дунав и истоваром истих из пловних објеката на km 1401+000  

 

Радови ће се одвијати сваког  дана од 6,00 до 16,00 часова.

 

Скреће се пажња свим учесницима у пловидби да при проласку овим потезом реке Дунав обрате посебну пажњу приликом пловидбе и маневрисања, да подесе габарите (дужину, ширину) и смање брзину пловидбе, поштујући правила пловидбе у циљу заштите људских живота, материјалних добара, животне средине и безбедности пловидбе.

 

Сваки прекршај одредаба овог "Саопштења бродарству" сматраће се прекршајем унутрашње пловидбе и казниће се по Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл. гласник РС 73/10, 121/12 и 18/15) .

 

Из Лучке капетаније Бездан испоставе Апатин, дана 23.10.2015. године, број 342-13-09/15 .

 

 

Шеф  испоставе Апатин

Урош Стојковић