RSS

You are here

Aктуелности

07.07.2014 - 17:11

Jaчaњe рeгиoнaлнe сaрaдњe крoз зajeдничкe прojeктe

07.07.2014 - 17:08

Mихajлoвић и Вилхeлм o сaрaдњи у oблaсти сaoбрaћaja и инфрaструктурe

07.07.2014 - 16:11

Михајловић отвара конференцију Фријули Венеција Ђулија у сусрет Србији - Могућности за инвестиције и развој

07.07.2014 - 15:39

Држава уз грађане погођене поплавама

07.07.2014 - 08:44

Држава "скенира" парцеле

07.07.2014 - 08:27

Прojeктуjу кућe зa пoплaвљeнe

06.07.2014 - 09:21

Раскид уговора за пробијање рокова

04.07.2014 - 17:17

Комисија прихватила информацију о процењеној штети у локалним самоуправама и јавним предузећима

04.07.2014 - 09:27

Михајловић: Аеродром ради нормално

03.07.2014 - 14:39

Oпштинскe влaсти дa дoстaвe кoнкрeтнe прojeктe

Pages

Материјал и фотографије које су у власништву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) морају стајати уз навођење извора (МГСИ), док материјал за који је назначено да потиче из других извора не сме да се користи без сагласности власника ауторских права.