RSS

You are here

Одељење за међународни транспорт

Одељење за међународни транспорт обавља послове који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа у области међународног друмског транспорта; припрему предлога основа за вођење преговора и закључивање мултилатералних и билатералних споразума у области друмског саобраћаја; усклађивање међународних аутобуских линија; доделу дозвола за превоз ствари; дефинисање смерница за развој и унапређење услова обављања међународног друмског транспорта; унапређење развоја робних терминала за потребе интермодалног транспорта; дефинисање подстицајних мера за коришћење средстава комбинованог транспорта; издавање уверења о оспособљености домаћих превозника за обављање међународног друмског транспорта; оверу и издавање потврда и сертификата за возила у међународном друмском транспорту; други послови из дењлокруга Одељења.

            У Одељењу за међународни транспорт образују се следеће уже унутрашње јединице: