RSS

You are here

Одељење за железничку инфраструктуру и интермодални транспорт

Одељење за железничку инфраструктуру и интермодални транспорт обавља послове који се односе на: стратегију развоја железничке инфраструктуре и инфраструктуре интермодалног транспорта; међународне послове; припрему мишљења на програме одржавања железничке инфраструктуре „Железнице Србије” ад, програм пословања, померајући петогодишњи план и друге планове из области железнице; припрему и реализацију међународних зајмова и других инвестиција у железнички и интермодални транспорт; предлагање и праћење реализације пројеката из области развоја железничког и интермодалног транспорта; развој модела за финансирање железничке инфраструктуре; праћење стања и економског положаја оператера на железници; праћење развоја савремених технологија транспорта и предлагање мера за њихов подстицај;припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из области железничког и интермодалног транспорта; активности везане за Коридор 10 (организације, форуми, скупови); формирање и ажурирање базе података за праћење и анализу стања система железничке инфраструктуре; развој инфраструктуре терминала комбинованог саобраћаја; развој логистичких центара и услуга; други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за железничку инфраструктуру и интермодални транспорт  образују се  следеће уже унутрашње јединице: