RSS

You are here

Аntikоrupciјski tim

Grupа zа kоntrоlu i sаrаdnju u оblаsti bоrbе prоtiv kоrupciје fоrmirаnа је sа osnovnim zadatkom da sagleda dosadašnje poslovanje organizacionih delova u sastavu ministarstva, u cilјu analize,  planiranja i sprovođenja borbe protiv korupcije i kriminala, kao osnov za trajno suzbijanje takvih pojavnih oblika nesavesnog rada i urušavanja ugleda ministarstva.

Grupа zа kоntrоlu i sаrаdnju u оblаsti bоrbе prоtiv kоrupciјеje nezavisanа u svom radu na prikuplјanju informacija i podataka o korupciji i kriminalu, procesuiranju informacija, podataka, činjenica i dokaza, njihovom predavanju nadležnom okružnom  tužilaštvu i drugim državnim organima nadležnim za gonjenje i procesuiranje. O ovim aktivnostima Grupа zа kоntrоlu i sаrаdnju u оblаsti bоrbе prоtiv kоrupciје usmeno ili pismeno izveštava ministra u toku postupanja, a obavezno pisanim izveštajem, nakon predaje predmeta nadležnom tužilaštvu ili drugom organu, na kraju postupanja.

Cilј postojanja Grupе zа kоntrоlu i sаrаdnju u оblаsti bоrbе prоtiv kоrupciје je smanjenje korupcije i podizanje antikorupcijske kulture na nivo razvijenih evropskih zemalјa, kroz ostvarivanje sledećih cilјeva:

 

 • Trajno otklanjanje uslova za nastanak i razvoj korupcije i kriminala;
 • Uspostavlјanje pravnog i institucijalnog okvira za prevenciju i suzbijanje korupcije i kriminala;
 • Dosledno uspostavlјanje krivične i moralne odgovornosti za nezakonite radnje;
 • Uspostavlјanje visokih etičkih standarda;
 • Efikasna primena međunarodno ustanovlјenih standarda u ovoj oblasti;
 • Sprečavanje sukoba interesa u javnom sektoru;
 • Zakonito i odgovorno sprovođenje odluka;
 • Povećanje efikasnosti organa nadležnih za sprovođenje zakona i nadzornih institucija;
 • Reforma državne uprave u cilјu veće profesionalnosti i transparentnosti;
 • Otvoreni i transparentni postupci planiranja i korišćenja budžetskih sredstava i njihova javna kontrola korišćenja;
 • Uklјučivanje medija u borbi protiv korupcije i kriminala;
 • Stimulisanje građana i zaposlenih da se uklјuče u borbu protiv korupcije i kriminala;
 • Saradnja i podizanje opšte svesti o pravima i obavezama državnih organa, privrednih subjekata, civilnog društva i građana prema korupciji i kriminalu;
 • Uklјučivanje u regionalnu i međunarodnu borbu protiv korupcije i kriminala.