RSS

You are here

Odsek za upravljanje infrastrukturnim projektima

U Odseku za upravlјanje infrastrukturnim projektimaobavlјaju se poslovi koji se odnose na: neposredno upravlјanje realizacijom projekata; definisanje i sprovođenje postupaka za upravlјanje projektima; standardizaciju procesa upravlјanja projektima; praćenje statusa projekta i praćenje efekata projekata; izveštavanje o statusu i efektima projekata; koordinacija  učesnika u realizaciji projekata; praćenje i sprovođenje ugovora koji se odnose na realizaciju infrastrukturnih projekata; razmatranje tehničke i finansijske dokumentacije u vezi sa izgradnjom, sanacijom, rekonstrukcijom i drugim radovima na projektima; predlaganje članova komisije za sprovođenje javnih nabavki radi realizacije projekata; učestvovanje u pripremi tenderske dokumentacije i postupku izbora najpovolјnijeg ponuđača i drugim postupcima u okviru javnih nabavki za potrebe realizacije projekata; učestvovanje u izradi dokumentacije za potrebe raspisivanja oglasa o javnoj nabavci; učestvovanje u pripremi ugovora potrebnih za realizaciju projekata; pribavlјanje izveštaja o ugovorima dodelјenim u postupku javne nabavke radi vođenja evidencije podataka, pripremanje zbirnog izveštaja o dodelјenim ugovorima; pripremu izveštaja, informacija i analiza iz delokrugaOdseka; drugi poslovi iz delokruga Odseka.