RSS

You are here

Деонице на којима се изводе радови у оквиру обнове путне инфраструктуре на дан 29. јула 2014. године

Према информацији коју је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило ЈП „Путеви Србије“ у току су радови на откањању поледица поплава за чији је завршетак Влада поставила рок 1. октобар ове године.

 

Списак деоница на којима се изводе радови можете пронаћи нa дну стaрнe