RSS

You are here

Десетогодишња стратегија за интегрисање Рома

Потпуна укљученост Рома и Ромкиња у политички, друштвени, економски и културни живот је могућа и остварива уз нову Стратегију Владе Србије за побољшање положаја Рома која ће, по усвајању, обухватати период од 2015. до 2025. године. 
 
"Општи циљ је побољшати економски и социјални положај Рома и Ромкиња, али да би Србија била земља са потпуно интегрисаним Ромима неопходан је квалитативни напредак у области образовања, рада, становања, здравствене и социјалне заштите, рекао је државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Миодраг Поледица, на састанку представника министарстава која се баве инклузијом Рома, Канцеларије за људска и мањинска права, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Националног савета ромске националне мањине и ромских невладиних организација.
 
Финанлни нацрт Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији, уз родну равноправност, предтавља једну од две приоритетне области за Владу Србије.
 
Закључком Владе, потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф.др Зорана Михајловић овлашће је да у име Владе координира активностима државних органа, локалних самоуправа и јавних предузећа на унапређењу положаја Рома.
 
Десетогодишња Стратегија, по усвајању, предтављаће стратешки документ са усаглашеним акционим плановима за владавину права који ће се везивати за поглавље 23 у преговорима са Европском унијом.