RSS

You are here

ДС обмањује грађане, Шумарац прво да прочита закон

Демократска странка има право да се противи сваком закону који Влада предлаже, да подноси амандмане у Скупштини или да од Уставног суда тражи оцену уставности било којег акта.
 
Оно што нема право, то је да обмањује јавност и уноси несигурност код грађана, тврдњама да предложени закон о становању и одржавању зграда уводи “нове намете“ и омогућава принудним управницима да грађанима “улазе у станове”.
 
Да је прочитао предлог закона, министар “владе у сенци“ Драгослав Шумарац, знао би да се Предлогом закона о становању и одржавању зграда не уводе никакви нови намети станарима зграда. Знао би и да ће станари својом вољом одлучити желе ли да ангажују професионалне управнике, а посебно би знао да професионалци немају овлашћења да било коме улазе у стан.
 
Као представник струке и бивши ресорни министар, Шумарац  би требало да зна да је прошло 24 године од доношења последњег закона који се бавио становањем и да су многе претходне владе, укључујући и Владе у којима је седела Демократска странка, пропустиле да ту област уреде.
 
Неистинита је и тврдња да ће “заштићени станари остати на улици“, јер закон, управо супротно, предвиђа и  после седам деценија решава ово питање, дајући локалним самоуправама рок од десет година да обезбеде одговарајући стан за пресељење закупцу на неодређено време у својини грађана, чиме се стварају услови да се обезбеде станови за ова лица и истовремено власницима станова у којима тренутно живе заштићени станари, после 70 година напокон врати њихова својина.
 
Притом, противречна је сама Шумарчева изјава око принудног извршења налога инспектора и довођења у везу тога са принудном наплатом и новчаним казнама. Овај закон ни у једној својој одредби не прописује оно што је изјавио, већ као и сваки други закон који одговорна Влада предлаже, предвиђа надзор над применом закона и заштиту сви савесних грађана Републике Србије. Свакако, уколико се позива на извршни поступак, Шумарац би требало да зна да је приликом одређивања средства и предмета извршења, суд, односно извршитељ дужан да води рачуна о сразмерности између висине обавезе извршног дужника и средства и предмета извршења, и да је зато апсурдна тврдња да ће због износа средстава за одржавање зграда икада могло да дође до продаје станова грађана Србије.