RSS

You are here

Формати електронских докумената техничке документације и њихово достављање у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП)

У документу у прилогу налази се упутство за креирање електронских докумената који се размењују у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП). Упутство ће бити на снати до усвајања закона о електронском пословању којим ће се ова област уредити и на основу кога ће се извршити усаглашавање подзаконских аката који уређују обједињену процедуру и техничку документацију.

Документи: