RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 2. фебруар 2019. године

Пресек стања у 13 часова

 

Друмски саобраћај

 

Проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћаj

 

Железнички саообраћај се одвија несметано.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

Зимски штаб у непрекидном је дежурству, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухплова су чисте. Све оперативне службе у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада.

 

Водни саобраћај

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

 

На сектору Дунава код Великог Градишта  од км 1040 до км 1096, Лучка капетанија Велико Градиште  је јутрос у 9.00 укинула забрану пловидбе јер су се, услед престанка удара јаког ветра стекли услови за пловидбу.

 

На осталим деловима Дунава, Сави и Тиси пловидба се одвија неометано.

 

 

Пресек стања у 7 часоваДрумски саобраћај

 

Проходни су сви путни правци I и II приоритета одржавања.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

 

У 18.33 часова између службених места Ресник – Kлење, дошло је до нестанка напона у контакној мрежи(пукао изолатор на обилазном воду стуба бр.7 станице Kлење). Обавештен представник Сектора за електротехничке послове. Прекид саобраћаја за електро локомотиве од 18.33 до 23.10 часова. Напон искључен од 18.33 до 23.10 часова. Kаснили возови за превоз пуника 2991 +188мин., 2906 +132мин. и 792 +124мин., као и возови за превоз робе 45712 +254мин., 40879 +200мин. и 44705 +47мин.

 

Ваздушни саобраћај

 

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано.

Зимски штаб у непрекидном је дежурству, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухплова су чисте. Све оперативне службе у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада.

 

Водни саобраћај

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

На сектору Дунава код Великог Градишта  од км 1040 до км 1096, Лучка капетанија Велико Градиште  је јутрос у 9.00 укинула забрану пловидбе јер су се, услед престанка удара јаког ветра стекли услови за пловидбу. На осталим деловима Дунава, Сави и Тиси пловидба се одвија неометано.