RSS

You are here

Информације о одвијању саобраћаја у Србији за 27. јануар 2019. године

-  Пресек стања у 19 часова -


Друмски саобраћај

 

Сви државни путеви I  и II реда у Републици Србији су проходни.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

II А-198   Рашка - Кути - Граница ПЗП Нови Пазар/Ивањица

II А-209   Почетак деонице (граница са ПЗП Нови Пазар) - Гоч - Станишинци

 Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

Због снега који је интензивно падао претходних дана и због појаве леда, ограничена је употреба инфраструктурних капацитета, на прузи Београд – Пожега – Врбница – државна граница, односно састајање возова се не врши у следећим непоседнутим ТK станицама: Барајево, Ваљевски Градац, Ражана, Kаленић, Узићи, Севојно, Стапари, Сушица, Златибор и Јабланица. Због наведеног, у период од 13.00 до 19.00 часова каснио је воз за превоз путника 2152 +61' у станици Штрпци (укрштање са међународним путничким возом 431).

 

Поред поремећаја проузрокованих метеоролошким условима, у 14.40 ч представници Сектора за грађевинске послове су затворили за саобраћај колосек који води из ТПС Земун у станицу Земун, због проширења колосека. Од 18.00 почела је санација проширења колосека и очекује се да ће санација бити завршена до 20.30 и да ће бити омогућен несметан улаз и излаз путничких гарнитура у ТПС Земун (тренутно нема поремећаја у саобраћају).

 

Ваздушни саобраћај

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано .уз уобичајен процес припреме ваздухоплова пред полетање у складу са зимским условима.

Све оперативне службе и зимски штаб у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухоплова су чисте.

 

Водни саобраћај

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

На Дунаву, Сави и Тиси, пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.

 

Пресек стања у 13 часова -


Друмски саобраћај

 

Сви државни путеви I  и II реда у Републици Србији су проходни.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 

II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

II А-198   Рашка - Кути - Граница ПЗП Нови Пазар/Ивањица

II А-202   Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин

II Б-357   Граница ПЗП Београд/Чачак (Рајац) - Бершићи

II А-209   Почетак деонице (граница са ПЗП Нови Пазар) - Гоч - Станишинци

 

Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћај

Железнички саобраћај се одвија несметано.

 

Ваздушни саобраћај

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано, уз уобичајен процес припреме ваздухоплова пред полетање у складу са зимским условима.

 

Све оперативне службе и зимски штаб у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухоплова су чисте.

 

Водни саобраћај

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

На Дунаву, Сави и Тиси, пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.

 

 - Пресек стања у 7 часова -


Друмски саобраћај

 Сви државни путеви I  и II реда у Републици Србији су проходни.

Непроходни су следећи путни правци III приоритета/Ц категорије одржавања:

 II А-198   Граница ПЗП Ивањица/Нови Пазар - Одвраћеница - Преко Брдо

II А-198   Рашка - Кути - Граница ПЗП Нови Пазар/Ивањица

II А-202   Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин

II Б-357   Граница ПЗП Београд/Чачак (Рајац) - Бершићи

II А-209   Почетак деонице (граница са ПЗП Нови Пазар) - Гоч - Станишинци

 Путни правци III приоритета чисте се након чишћења путних праваца I и II приоритета одржавања.

 

Железнички саобраћаj

Због снега и појаве леда, ограничена је употреба инфраструктурних

капацитета, на прузи Београд – Пожега – Врбница – државна граница, односно састајање возова се не врши у следећим непоседнутим ТK станицама: Барајево, Ваљевски Градац, Ражана, Kаленић, Узићи, Севојно, Стапари, Сушица, Златибор, Јабланица и Штрпци. Због наведеног, дана 26/27. 1. 2019. год. у период од 19.00 до 7.00 часова каснио је међународни путнички воз 433 у ст. Бранешци +37 минута. Чекао на укрставање са возом 432 (исти ранг).

 

Ваздушни саобраћај

Авио-саобраћај у Републици Србији одвија се несметано, уз уобичајен процес припреме ваздухоплова пред полетање у складу са зимским условима.

Све оперативне службе и зимски штаб у стању су сталне приправности и своја задужења обављају у складу са процедурама рада, а све маневарске површине и позиције за паркирање ваздухoплова су чисте.

 

Водни саобраћај

Нема сметњи за нормално одвијање саобраћаја у лукама и редован рад лучких оператера, односно нема увећаног ризика од оштећења објеката лучке инфраструктуре.

На Дунаву, Сави и Тиси пловидба се одвија нормално у условима смањене видљивости и слабијег интензитета ветра на делу Дунава код Великог Градишта.