RSS

You are here

Јавнa расправa о Нацрту закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду

 

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије усвојио је на седници одржаној 14. маја 2015. године Закључак о спровођењу јавне расправе на Нацрт закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду.

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, спроводи јавну расправу према усвојеном Програму јавне расправе која ће трајати од 20. маја до 10. јуна  2015. године.


 

Jавна расправа ће трајати од 20. маја до 10. јуна 2015. године према следећем распореду:

 

Београд- 20. маја 2015. године

 

Нови Сад - 22. маја 2015. године

 

Суботица - 28. маја 2015. године

 

Ниш - 1. јун 2015. године

 

Ваљево - 10. јун 2015. године.

 

 


 

У име Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре јавним расправама ће присуствовати:

 

 

 

-              Александра Дамњановић – државни секретар

 

-              Љубомир Аксентијевић – посебни саветник министра

 

-              Даринка Ђуран – виши саветник у Министарству

 

-              мр Ђорђе Милић – в.д. помоћник министра

 

-              Милан Ракић –саветникпотпредседника Владе

 

-              Никола Миливојевић –саветникпотпредседника Владе