RSS

You are here

Јавне консултације у вези са оквирним документом за управљање животном средином и социјалним питањима за Пројекат поједностављења трговине и транспорта за Западни Балкан

Сагласно оперативној политици Светске банке (ОП 4.01)

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре позива на

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

 

 

 јавност, органе и организације заинтересоване за

 

ОКВИРНИ ДОКУМЕНТ ЗА УПРАВЉАЊЕ

ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА

за

Пројекат поједностављења трговине и транспорта за Западни Балкан

 

Увид у предметни Оквирни документ за управљање заштитом животне средине може се извршити:

 

  • у просторијама предузећа „Коридори Србије“ д. о. о, Краља Петра 21, Београд, други спрат, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
  • на интернет страници предузећа „Коридори Србије“ д. о. о: http://koridorisrbije.rs
  • на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: http://www.mgsi.gov.rs/

 

Примедбе и мишљења на План управљања заштитом животне средине подносе се у писаном облику и достављају на адресу „Коридори Србије“ д. о. о, Краља Петра 21, Београд. Примедбе се могу доставити и електронском поштом на адресу office@koridorisrbije.rs

 

Дана 22.10.2018. године, са почетком у 12 часова, биће одржане јавне консултације и презентација предметног Оквирног документа у просторијама Инфраструктура Железнице Србије а. д, Улица Немањина 6, Београд, сала „Библитека“ на I спрату.

За додатне информације обратити се на следећу адресу:

 

Коридори Србије д. о. о.

Улица Краља Петра 21

11000 Београд, Република Србија,

тел./факс +381 11 / 33 44 174
e-mail: n.valcic@koridorisrbije.rs

       igor.radovic@putevi-srbije.rs