RSS

You are here

Координационо тело: 300.000 евра за економско оснаживање жена

Координационо тело за родну равноправност, у сарадњи са Министарством за европске интеграције и Агенцијом УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), а уз подршку Делегације ЕУ у Србији, реализује пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији“.

 

У оквиру овог програма, који финансира Европска комисија кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) II у укупној вредности од два милиона евра, расписана су три јавна позива за подношење пројеката у области економског оснаживања жена за женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге.

 

Кроз ИПА програм биће подржано најмање 10 пројеката широм Србије, а вредност додељених грантова износиће између 20.000 и 30.000 евра.

 

Ови пројекти ће допринети спровођењу Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2018, у три програмске области: жене на тржишту рада, женско предузетништво и економско оснаживање жена на селу.

 

Право учешћа на конкурсу имају само женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге које имају знања и доказано искуство у раду на родној равноправности и економском оснаживању жена. Трајање предложених пројеката биће најмање једну, а најдуже две године.

 

Рок за достављање предлога пројеката је 27. мај 2018. године, а више информација о самом позиву, као и документација за пријављивање, доступне су на веб-сајту Координационог тела за родну равноправност:

https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sr/press/vesti/javni-poziv-klucni-koraci-ka-rodnoj-ravnopravnosti-u-srbiji