RSS

You are here

Координационо тело: Нова интернет платформа за питања ромске заједнице

 

У организацији Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији уз подршку Тима Уједињених нација за људска права, данас је одржан консултативни састанак са представницима и представницама цивилног друштва који се баве ромским питањима. Циљ састанка био је да се отпочне консултативни процес за формирање интернет платформе на којој ће се наћи све активности и документи у вези са ромском заједницом.

 

Саветник потпредседнице Владе и заменик председнице Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња проф. др Зоране Михајловић, Ненад Иванишевић, истакао је изузетну посвећеност Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији, унапређењу положаја и потпуне укључености Рома и Ромкиња у све друштвене, економске, културне и политичке сегменте нашег друштва. ,,Препознавање важности активног укључивања и учешћа Рома и Ромкиња у свим процесима је од круцијалног значаја”, истакао је Иванишевић, истичући да је ово први у низу консултативних састанака на тему успостављања овог интернет сајта.

 

Александра Петровић из Тима УН за људска права истакла је важност идеје о успостављању онлајн платформе. “Оно што смо препознали као добру идеју је успостављање заједничког календара догађаја за сва дешавања која се организују на тему Рома и Ромкиња”. Петровићева је истакла да ће усклађивање тих догађаја помоћи у бољем праћењу процеса инклузије и примера добре праксе.

 

Менаџерка Тима за смањење сиромаштва Владе Србије, Драгана Јовановић Ариас, објаснила је да ће интернет сајт Координационог тела пружити садржаје које до сада нисмо могли да пронађемо. ,,Оно што је потребно је да се на овом сајту нађу сва документа која су важна за Роме и Ромкиње”, додала је она и рекла да је једна од добрих идеја и да на платформи постоји опција помоћу које ће припадници ромске заједнице моћи да пријаве кршење људских и других права.

 

Циљ данашњег састанка био је  да се уз активно учешће бројних представника ромске заједнице и других актера који се примарно баве овом тематиком, предложе садржаји веб-сајта Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији (www.strategijaromi.rs) који би допринели едукацији, бољој информисаности, повезаности и пуном укључивању Рома и Ромкиња у Србији.