RSS

You are here

Координационо тело предводи сарадњу Србије са светом на пољу родне равноправности

Чињеница да су Уједињене нације означиле Србију и Координационо тело за родну равноправност као добар пример за друге земље у свету у области родне равноправности представља још једну потврду остварених резултата и вишегодишњих активности на међународном нивоу Координационог тела, којим председава потпредседница Владе, проф. др Зорана Михајловић.

 

Да је Србија препозната у свету по родној равноправности потврђено је и учешћем потпредседнице Владе Србије и председнице Координационог тела на 62. заседању Комисије за статус жена УН у Њујорку, наставком подршке агенције UN Women активностима Координационог тела, те признањем да је Србија модел за друге земље у области родно одговорног буџетирања.

 

Координационо тело за родну равноправност предводи сарадњу Србије са светом у овој области као носилац или учесник у свим извештајима које Србија подноси Уједињеним нацијама, Европској унији и Савету Европе, али и као покретач иницијативе за оснивање регионалне канцеларије за родну равноправност за земље западног Балкана.

 

Поред тога што координира израду првог државног извештаја о спречавању и сузбијању насиља над женама ГРЕВИО групи Савета Европе, Координационо тело за родну равноправност учествовало је и у изради нове петогодишње стратегије за родну равноправност Савета Европе 2018-2023.

 

Координационо тело има важну улогу и у извештавању у оквиру претприступних преговора у оквиру Поглавља 23 - правосуђе и основна права. Задужено је и за праћење преношења директива ЕУ у вези са унапређивањем положаја жена, које се, између осталог, односе и на области рада и запошљавања у домаћем законодавству, где је обезбедило да правила у вези са једнаким платама и једнаким третманом мушкараца и жена постану саставни део Нацрта закона о родној равноправности.

 

Координационо тело учествује  и у извештавању о спровођењу свих конвенција УН које је Србија ратификовала, а тичу се родне равноправности, укључујући Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена и Конвенцију о елиминисању свих облика расне дискриминације, као и Међународног пакта о грађанским и политичким правима и Међународног пакта о економским, социјалним и културим правима.