RSS

You are here

  Ковачевић: Безбедност на првом месту, појачане контроле на рекама током целог лета  

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводиће до краја сезоне појачане контроле пловила на рекама у циљу повећања безбедности учесника у пловидби, рекао је данас помоћник министарке за водни саобраћај и безбедност пловидбе Вељко Ковачевић.

 

Он је рекао је да је током прошле године инспекција поднела више од 100 прекршајних пријава против учесника у пловидби, а казне се крећу од 10.000 до 100.000 динара.

 

"Најчешћи прекршаји које учесници у пловидби праве су коришћење чамаца који немају дозволе о техничкој исправности, употреба чамаца којима управља лице које нема дозволу за пловидбу или непостојање потребне опреме. Због тога смо одлучили да се сваке године пред почетак и у јеку наутичке сезоне врше појачане контроле пловила", објаснио је Ковачевић, додајући да је једна од таквих контрола спроведена и данас, на Дунаву и Сави у Београду.


"У контроли смо затекли позитиван пример власника који је испуњавао све прописане услове, али и један негативан случај, где прво власник није био на чамцу, затим смо утврдили да чамац није регистрован од прошле године и против њега је инспекција предузела све потребне мере", указао је Ковачевић.

 

Он је најавио да ће појачана контрола бити настављена све до краја наутичке сезоне. "Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре безбедност је увек на првом месту, не само на путевима и железници, већ и на води. Сви пројекти које радимо имају за циљ не само да утичу на економски развој земље, већ и да повећају безбедност грађана", подвукао је Ковачевић.

 

Шеф Лучке капетаније Београда Милан Николић рекао је да капетанија сваке године пред почетак наутичке сезоне обавља разговоре са председницима и власницима наутичких клубова и пловила и даје смернице за понашање током пловидбе. "Свакодневно се врше контроле чамаца, а уочено је да је неистакнута идентификациона ознака најчешћи пример непоштовања законских процедура. Све већи број власника пловила зна који ниво сигурносне опреме морају да имају чамци, тако да са те стране немамо проблема", указао је Николић.

 

Он је напоменуо да би сви власници чамаца до краја године требало да замене стара уверења за управљање чамцима на мору и рекама. Такође је додао да је у Београду регистровано око 3.800 чамаца, а тај број се у последње три године повећао захваљујући поједностављеној регистрацији, али и због тога што је регистрациони период продужен на три године.

 

Уколико их заустави инспекција, власници пловила требало би да покажу дозволу за управљање чамцима на мору и рекама, уверење да је чамац регистрован и технички исправан, као и истакнуту регистрациону ознаку на броду.