RSS

You are here

Михајловићева: Сектор транспорта у Србији усклађен са ЕУ, највећи напредак у железници

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић каже да је годишњи извештај Европске комисије о напретку за 2019. показао да Србија има добар ниво припремљености у области транспорта и да је од претходног извештаја забележен напредак, посебно у реформи железнице.

 

„Иако су друге теме у извештају Европске комисије о напретку Србије помало у сенци косовског питања, признат је напредак који је учињен у различитим областима транспорта, пре свега у железници, али и у друмском,  водном и ваздушном саобраћају. То показује да смо искористили период од претходног извештаја за спровођење реформи и да смо се као земља додатно приближили највишим европским стандардима у овој области, на чему ћемо наставити да радимо”, каже Михајловићева. Она додаје да се извештају оцењује да је транспортна политика једна од области у којима Србија већ сада има добар ниво припремљености за чланство у ЕУ.

 

У извештају ЕК се између осталог наводи да је у 2018. Србија усвојила нове законе о железници, о безбедности у железничком саобаћаја и интероперабилности железничког система, чиме је остварен висок ниво усклађености са регулативом ЕУ на успостављању јединственог европског железничког подручја.  

 

У друмском транспорту усклађеност се оцењује као задовољавајућа, уз констатацију да су закони у области превоза терета и превоза путника у друмском саобраћају усклађени са прописима ЕУ, као и да су у неколико области домаћи прописи додатно усклађени с европским.

 

Висок ниво усклађености са прописима ЕУ присутан је у прописима који се односе на унутрашњу пловидбу у водном саобраћају. Наглашава се да су речни информациони сервиси (РИС) оперативни и високо интероперабилни са системима држава чланица ЕУ и унапређени постављањем система за навигацију на Дунаву. У ваздушном  саобраћају, Србија има добар ниво усклађености са прописима ЕУ. Значајан напредак остварен је у примени Споразума о успостављању европског ваздухопловног подручја, а прописи у области безбедности у ваздушном саобраћају додатно су усклађени са европским.

 

Кад је реч о преговарачком поглављу 21 – Трансевропске мреже, које поред транспорта покрива и области енергетике и телекомуникација, извештај ЕК констатује да је Србија умерено припремљена. Србија активно учествује у Агенди повезивања западнобалканске шесторке, a остварен је и даљи напредак у спровођењу реформи у вези са повезивањем и настављено усклађивање законодавста у области интероперабилности. С обзиром да је Београд изабран за седиште Секретаријата Транспортне заједнице, од Србије се очекује да настави да подршку како би се осигурали услови за несметано функционисање.