RSS

You are here

Михајловићева: Влада се ухватила укоштац са сивом економијом и криминалом у водном саобраћају

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, рекла је данас да ће доношењем измена и допуна Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама по први пут бити уређен рад шљункара и пескара које тренутно послују нелегално и наносе велику штету буџету Србије.

 

“Проблем нелегалног претовара шљунка и песка у водном саобраћају је део сиве економије. Тек се ова Влада ухватила укоштац са озбиљним криминалом који ту постоји и покушава да ову област уреди”, рекла је Михајловићева током расправе о 20 закона које брани пред посланицима у Народној скупштини.

 

Она је истакла да ће овај закон допринети усклађивању домаћих прописа у водном саобраћају са регулативом Европске уније, како би се омогућио несметан рад бродарских компанија.

 

Предлог измена и допуна Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама предвиђа рок од шест година да се више од 150 нелегалних шљункара на обалама Дунава, Саве и Тисе измести на званична лучка подручја.

 

Имајући у виду да се годишње претовари близу четири милиона тона шљунка и песка, након усвајања предлога закона очекивани приход буџета само по основу наплате лучке таксе за претовар ове врсте робе износиће око 600.000 евра, док ћеукупни приход од наплате лучких такси и лучких накнада само за ову врсту робе износити 2.200.000 евра.

 

Предлогом закона уређује се радно време чланова посаде у складу са европским директивама и укида контролни преглед бродова као једна од четири врсте техничких прегледа бродова, што ће смањити трошкове бродарских компанија.