RSS

You are here

Не постоје законски услови за улазак “Уберa“ на српско тржиште

На захтев компаније „Убер“, у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одржан је прошле недеље састанак са представницима ове компаније, која је заинтересована да њихова апликација постане доступна и на српском тржишту.


Представници “Убера“ су том приликом информисани да законодавство Србије не дозвољава да предузетник или предузеће обављају делатност превоза путника уколико не располажу одговарајућим дозволама и лиценцама, те да по важећим прописима “Убер“ не може да се региструје за обављање делатности на српском тржишту.

 

Планови “Убера“ за Србију слични су њиховим плановима за хрватско тржиште, где та компанија, преме речима њених представника, планира да превозницима понуди само коришћење технологије – интернет апликације која омогућава већу ефикасност такси превозника.

 

Представници “Убера” напоменули су да би њихову услугу могли да користе искључиво професионални возачи, који већ имају одговарајуће лиценце за обављање ове делатности.

 

Представници Министарства изнели су на састанку начелни став да је Министарство спремно да размотри сваку иницијативу за увођење апликација за организацију превоза путника, водећи рачуна о најбољем интересу корисника са аспекта безбедности саобраћаја и личне сигурности. Приликом евентуалног одлучивања, водиће се рачуна и о искуствима других земаља у примени овог система пружања услуга у друмском транспорту.