RSS

You are here

Неистините оптужбе опозиције, Правилник о увозу мотора за аутобусе нема везе са екологијом, већ са подстицајем домаћој привреди

Поводом нетачних и злонамерних информација које је о раду Министарства изнео представник опозиције Никола Јовановић у вези са последњим загађањем ваздуха, желимо јавност да упознамо са следећим чињеницама:

 

* Правилником о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, који је усвојен 26. децембра 2019. године, продужен је рок домаћим произвођачима да врше комплетирање возила на хомологованим аутобуским шасијама ЦX и хомологованим шасијама теретног возила БX емисије издувних гасова најмање нивоа „евро 5”, за две године.

Дакле, не ради се о могућности увоза комплетних возила, већ само мотора „евро 5“ са хомологованом шасијом, на коју је могуће вршити надоградњу (на пример, „Икарбусова“ шасија). Измене правилника од децембра 2019. нису биле мотивисане овим чланом Правилника. 

 

* На захтев домаћих произвођача теретних возила и аутобуса, министарство је изменом правилника још крајем 2014. године омогућило ову олакшицу ради подстицаја домаћим привредним субјектима у погледу производње, односно склапања нових теретних возила и аутобуса у циљу омогућавања њиховог опстанка на тржишту.

Од 2014. ова одредба се продужава сваке две године (2015, 2017, 2019, 2021). Очигледно је да оваква реакција опозиције на меру која егзистира од 2014. године има за циљ само политизацију једног привредно корисног подстицаја.

 

* Наведени правилник не прописује увоз нових теретних возила и аутобуса у РС са емисијом издувних гасова „евро 5“. Указујемо на то да је услов за увоз нових теретних возила и аутобуса, као и осталих возила, мотор са нормом „евро 6“.

 

* Посебно истичемо да се, према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, просечно на годишњем нивоу у РС произведе односно склопи око 1.600 нових теретних возила и аутобуса са нормом „евро 5“, управо оних чији увоз мотора дозвољава наша уредба. С друге стране, само током 2019. у Србију је увезено око 35.000 употребљаваних возила са нормом „евро 3“, по Уредби о увозу моторних возила коју доноси Министарство трговине и телекомуникација.

 

* Kада се узме у обзир овај број, као и око два милиона регистрованих возила у Србији,  апсолутно је занемарљив проценат произведених теретних возила и аутобуса на бази могућности увоза мотора „евро 5“ са хомологованом шасијом, када је у питању њихов „допринос“ загађењу ваздуха и заштити животне средине, и износи мање од једног промила.