RSS

You are here

Нове инвестиције у комуналној инфраструктури, 95 милиона евра за пречишћавање отпадних вода

 

Државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктре Зоран Лакићевић одржао је уводни састанак са представницима општина и градова у Републици Србији који су узели учешће у програму изградње или реконструкције постројења за пречишћавање отпадних вода, који се реализује у сарадњи са Немачком развојном банком KfW.

 

Лакићевић је казао да је укупна вредност овог програма, који је шести по реду у оквиру билатералне сарадње између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке 95 милиона евра, и да се тај новац односи на израду пројектно-техничке документације и реализацију пројеката у области упрвљања отпадним водама у Србији.

 

Државни секретар је истакао да је циљ овог програма еколошки и хигијенски безбедно одлагање и пречишћавање отпадних вода, као и заштита површинских водотокова и подземних вода, што су предуслови за успостављање здраве животне средине.

 

Током састанка је предстваљен динамички план активности на реализацији овог програма и договорено је да ће се током наредне прве фазе програма радити сва потребна пројектно-техничка и планска документација са студијама изводљвости.

 

Лакићевић је казао да је поред инвестиционих мера програмом предвиђена и институционална подршка јачању капацитета Јавних комуналних предузећа које су задужене за делатност водоснабдевања, као и локалних самоуправа.

 

Он је додао да је овај програм од великог значаја јер ће у градовима и општинама трајно решити проблем прикупљања и пречишћавања отпадних вода, да ће ова постројења бити међу првима у Србији која ће бити усклађена са стандардима Европске уније, да се нада доброј реализацији пројектних активности.

 

Градови и општине који су узели учешће у програму су: Кикинда, Вршац, Панчево, Смедерево, Трстеник, Пирот, Пожаревац и Јагодина.