RSS

You are here

Нови закон о родној равноправности за искорак у заштити жртава насиља и примени међународних стандарда

У Скупштини АП Војводине данас је одржана седница Одбора за равноправност полова којој је председавала Станојка Лекић, председница Одбора, као и чланови Одбора и представници покрајинске Владе и покрајинског омбудсмана са саветником председника Владе Републике Србије и председником Посебне радне групе за израду Предлога нацрта закона о родној равноправности Владимиром Божовићем и чланом Координационог тела за родну равноправност Драганом Кнежевићем.
 
На овом радном састанку је представљен Предлог нацрта закона о родној равноправности који представља квалитативни искорак Републике Србије поводом усвајања и будуће примене међународних стандарда и људских права и родне равноправности, као и заштите лица која су претпрела родно засновано насиље, односно насиље над женама и насиље у породици. Овај Предлог нацрта закона по први пут јасно успоставља механизме на свим административним нивоима којима се треба обезбедити доследна примена његових одредби и пуна афирмација принципа родне равноправности. Овај Предлог нацрта закона треба да побољша стање у законодавној области у Србији која се односи на родну равноправност и досадашњу регулативу и Закон о равноправности полова из 2009. године.
 
Током расправе, овај Предлог нацрта закона је веома похваљен од стране присутних, као и од проф. др Маријане Пајванчић која је предводила радну групу за израду модела нацрта закона за потребе заштитника грађана. Нарочито је похваљена спремност на дијалог и најшири могући друштвени консензус кроз све облике консултација, радних састанака пред јавну расправу. Владимир Божовић је представио основне новине у Предлогу нацрта закона о родној равноправности и том приликом истакао: „Предлог доноси јасне забране дискриминације засноване на роду, увођење обавезног родног буџетирања за све државне органе, заштиту на раду у вези са материнством, односно родитељством, имплементацију директива 41, 54 и 113 Европске уније и усклађивање са законодавством Републике Србије“. Такође је јасно назначено да овај Предлог нацрта закона не уводи истополне заједнице, јер је то у супротности са Уставом Републике Србије који једино признаје брачну заједницу, са којом је изједначена и ванбрачна заједница.
 
Након детаљне и плодотворне дискусије, радни састанак је закључен са одређеним предлозима које ће Радна група узети у обзир и саговорници су се сложили о неопходности заједничког дијалога по овој теми.