RSS

You are here

Обавештење о престанку рада Групе за унутрашњу контролу и сарадњу у области борбе против корупције (Антикорупцијски тим)

Закључком 05 број: 110-7649/2017 од 22. августа 2017. године, Влада је дала сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Kабинету потпредседнице Владе, којим је измењена дотадашња организациона структура Кабинета, тако да је Група за унутрашњу контролу и сарадњу у области борбе против корупције (Антикорупцијски тим), престала да постоји.

С тим у вези, обавештавамо сва заинтересована лица, да убудуће све захтеве и представке који се односе на област корупције, достављају надлежним органима, на поступање.