RSS

You are here

Обезбеђено додатних 1,7 милиона евра за комуналну инфраструктуру у Суботици и Врању

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са Немачком развојном банком KfW, обезбедило је додатна средства у укупној вредности од 1,7 милиона евра за реализацију пројекта „Заштита биодиверзитета и вода језера Палић“ у Суботици и пројекта пречишћавања отпадних вода у Врању.

 

Укупна вредност пројекта заштите Палићког језера је 7,8 милиона евра, од чега су 1,3 милиона евра додатна средства. Реализацијом пројекта „Заштита биодиверзитета и вода језера Палић“ биће очишћено језеро на Палићу, проширена канализациона мрежа у насељу Палић, а поред тога биће урађени и заштитни појасеви око језера који ће бити туристички уређени бициклистичком стазом.

 

Пројекат прeчишћавања отпадних вода у Врању је укупне вредности 15,9 милиона евра, укључујући 400.000 евра додатних средстава. Пројекат обухвата изградњу 19 километара колектора за отпадне воде, као и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода.

 

Кроз програмe водоснабдевања, пречишћавања отпадних вода и канализације и управљањa чврстим отпадом у градовима средње величине у Србији, чија је вредност 283 милиона евра, обезбеђена је подршка модернизацији и изградњи комуналне инфраструктуре у 29 градова и општина средње величине у Србији. Комплетан програм се реализује уз финансијску помоћ Владе СР Немачке и Европске уније, преко Немачке развојне банке KfW, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.