RSS

You are here

Одговор на питање ТВ Н1 - бесправна градња на Панчићевом врху

Kада ће бити срушен нелегални угоститељски објекат на Панчићевом врху?
Подсећамо, у августу 2019. министарка Зорана Михајловић је рекла да објекат на Панчићевом врху не може да остане на том месту и да је само питање времена када ће бити уклоњен.

 

За бесправно изграђен објекат на Панчићевом врху инвеститорке Снежане Митковић републичка грађевинска инспекција овог министарства је спровела комплетан управни поступак  и донета су сва управна акта (решења о уклањању којим је наређено уклањање како пословног објекта, тако и септичке јаме и решења о извршењу за оба објекта) која су коначна, чиме су се стекли услови за њихово уклањање.

 

За бесправну градњу, наставак бесправне градње, фалсификовање – лажне пријаве за легализацију објекта,  против инвеститорке Снежане Митковић поднето је више кривичних пријава, као и кривичне пријаве против НН лица из ОУ Брус, председника општине са оптужбом да је наредио НН лицу да изврши фалсификовање службене исправе и против директора ЈП „Скијалишта“ зато што је  дозволио прикључење објекта који је изграђен без грађевинске дозволе на електроенергетску мрежу и техничку воду ЈП "Скијалишта Србије".

Како извршеник Снежана Митковић није спровела извршење испекцијског решења о уклањању објеката, они су уврштени у Програм уклањања објеката, а трошкови уклањања објеката извршеника су процењени на 26.306.289,50 динара без ПДВ-а.

На записник републичког грађевинског инспектора о извршеном ванредном инспекцијском надзору на предметном објекту, инвеститорка Снежана Митковић се изјаснила и поступајућег инспектора обавестила о започињању радова на уклањању објекта, односно да у „својству извршеника инвеститор сам спроводи извршење решења о уклањању објекта“.

С обзиром на то да трошкови уклањања објекта на крају увек падају на извршеника, не чуди да је у конкретном случају извршеник одлучио да сам о свом трошку изврши решење инспектора и започне уклањање предметних објеката на Панчићевом врху.

Како објекат није срушен у потпуности (уклоњени су кров, инсталације, опрема, столарија са првог спрата) извршен је инспекцијски надзор и од инвеститорке је затражено изјашњење због чега су прекинути радови на уклањању објекта. Инвеститорка је доставила изјашњење у којем је навела да су радови прекинути због почетка рада скијалишта у Ски-центру Копаоник и неповољних временских услова, као и да се уклањање објекта у време трајања зимске сезоне не може извршити, а да се не угрози безбедност.

Уклањање објекта се може извршити тек по стварању повољних услова у смислу могућности приступа објекту, транспорта грађевинског отпада и извођења земљаних радова ради враћања терена у претходно стање (сада није могуће због неприступачности терена за моторна возила, машине и сл.).

За Решења о уклањању објеката, односно њихових делова, које извршава републички орган надлежан за послове грађевинске инспекције, Програмом уклањања објеката је планирано у 2020. години извршење преко привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника, на терет извршеника, односно трошкови извршења инспекцијског решења биће на терет буџета до наплате од извршеника. За ову намену обезбеђена су средства у буџету у висини од 190.000.000,00 динара, а уклањање предметног објекта, као што је већ наведено, обухваћено је Програмом уклањања објеката.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре посвећено је доследном спровођењу закона и става да нешто што је нелегално саграђено не може опстати у правном ситему нити грађевинском фонду.

У складу са одребама Закона о планирању и изградњи, као и одредбама Закона о инспекцијском надзору, за извршење решења о уклањању објекта поступајући инспектор ће захтевати помоћ и службену асистенцију полиције, односно надлежне организационе јединице полиције.

 

Чланом 172 став 10 Закона о планирању и изградњи прописано је да „приликом извршења решења грађевинског инспектора, надлежна организациона јединица полиције дужна је да пружи поступајућем инспектору службену асистенцију без достављања доказа да је претходно покушано извршење решења без пружања полицијске помоћи.“

Чланом 5 став 7 Закона о инспекцијком надзору је прописано: „Ако се у вези са вршењем инспекцијског надзора основано очекује да надзирани субјекат пружи отпор или се он пружи и инспектору онемогућава или битно отежава вршење инспекцијског надзора, инспектор може да захтева помоћ полиције и комуналне полиције.“