RSS

You are here

Одговори на питања Цинса - пруга Београд - Нови Сад

 

  1. С обзиром на јучерашњи документ, односно на обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на тендеру "Услуге надзорног органа - Инжењер на пројекту Сектор 1 и Сектор 2 " и да је директор компаније "РЖД интернешенел" Мансурбек Султанов почетком јануара ове године изјавио је да је у том тренутку урађено више од 50 одсто укупних радова на целој деоници до Новог Сада, пошто су радови на прузи Београд - Нови Сад већ отпочели, а с обзиром на то да је тендер за услуге надзорног органа тренутно заустављен, молимо да одговорите на следећа питања:
  2. 1. Да ли је тачно да су радови на овој деоници у току? Уколико јесу, ко је задужен за надгледање, односно надзор ових радова када тендером нико није изабран? Колико људи је било ангажовано за надзор у току извођења истих?

Радови на деоницама Београд центар - Стара Пазова и Стара Пазова - Нови Сад увелико су у току и извршавају се уредно на градилиштима. У складу са законским процедурама стручни надзор над инвестиционим радовима на овим деоницама врше запослени из стручних служби инвеститора „Инфраструктуре железнице Србије“ а. д., који је и управљач јавне железничке инфраструктуре у Републици Србији. Односно, ангажован је интерни стручни надзор и на читавој деоници ангажовано је 25 извршилаца. 

Осим стручног надзора, а пошто је реч о изградњи нове пруге која ће бити део мреже европских железничких коридора, инвеститор је обеѕбедио још једну врсту контроле. Реч је о провери испуњености услова интероперабилности, односно могућности да на нашој прузи саобраћају и возови других земаља без било каквих посебних захтева. Зато је управљач инфраструктуре на тендеру изабрао и нотификaционо тело, односно компанију сертификовану од стране Европске уније за ове послове. Нотификационо тело има задатак да провери све сертификате опреме која се уграђује у ову пругу да ли су по стандардима које прописују технички стандарди интероперабилности.

 

  1. 2. С обзиром на већ два обустављена тендера за услугу надзора и тренутног тендера који је заустављен, што је спорно у тим тендерима?

Ништа није спорно у тендерима, односно у конкурсној документацији за јавну набавку, сем тога што врло одређене фирме без формалних и реалних капацитета за послове надзора већ три пута без готово икаквих разлога улажу жалбе и успоравају читав поступак. 

Али, само пре тога неколико напомена. Изградња брзе пруге Београд-Будимпешта један је од највећих инфраструктурних пројеката у Србији и на њима раде "Руске железнице" и кинеске компаније, заједно са нашим фирмама. Али како су у припреми више других великих пројеката на модернизацији железнице процењено је да инвестор, односно „Инфраструктура железнице Србије” неће имати довољно стучног кадра да би поред свог приманог посла (управљање, одржавање и безбедност јавне железничке инфраструктуре) могао успешно да спроводи надзор над свим пројектима, крајем 2018. године одлучено је да се крене у расписивање тендера за избор стручног надзора за модернизацију и изградњу брзе пруге Београд-Будимпешта, за деонице Београд центар - Стара Пазова и Стара Пазова - Нови Сад. 

Почетком 2019. припремљена је конкурсна документација по закону и објављена су два тендера за избор понуђача посебно за сваку од наведених деоница. Тада су уследили приговори и жалбе, по правилу увек пред сам истек рока, које су одбијене од стране Републичке комисије за заштиту права, али је много времена изгубљено. Због тога је раписан и нови, обједињени тендер за избор надоза над ове деонице у септембру прошле године. Приспеле су понуде, али по врло сличном моделу и нови приговори и жалбе од оних који реално немају ни формални ни стварни капацитет за један овакав посао. Крајем 2019. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки одбила је жалбу, али је у јануару 2020. због нових жалби поступак поново заустављен и чека се одлука Комисије.

 

  1. 3. Да ли одложен одабир надзорног органа утиче на кашњење радова и уколико утиче колико ће радови каснити?

Оно што је најважније је да радови на изградњи пруге од Београда до Новог Сада не касне и да се сви извођачи држе уговорених обавеза. 

Једина могућност евенуталних кашњења је могућа на деоници од Београда до Старе Пазове, на којој раде кинеске компаније, као последица мањка радне снаге, стручног особља и опреме из Кине због епидемије корона вируса који је погодио нашу пријатељску земљу. Управо на ту тему потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, разговарала је са амбасaдорком НР Кине у Републици Србији Чен Бо и представницима кинеских компанија које раде на инфраструтурним пословима, када је обећана сва потребна помоћ фирмама из Кине како би пребродиле проблеме које имају због епидемије овог вируса.

 

  1. 4. Колико је примера из праксе других радова који се обављају без надзорног органа?

Никад у историји ниједан пројекат изградње, реконструкције или модернизације на јавној железничкој инфраструктури железничке мреже Републике Србије није реализован без потпуног стручног надзора над извођењем радова у складу са законом. Тако је и на изградњи и модернизацији брзе пруге од Београда до Будимпеште на којима послове стручног надзора врши инвеститор ”Инфраструктура железнице Србије” а. д.