RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Данас" - брза саобраћајница Сомбор-Кикинда

Због чега је значајна изградња ауто-саобраћајнице Сомбор-Kикинда?


Брза саобраћајница Сомбор-Kула-Врбас-Србобран-Бечеј-Kикинда дужине око 135 километара повезиваће Банат и Бачку, уз постојање могућности да се овај правац продужи од Сомбора до границе са Мађарском - гранични прелаз Бачки Брег и од Kикинде до границе са Румунијом - гранични прелаз Наково, чиме би укупна дужина саобраћајнице износила око 175 километара.
Ова саобраћајница се простире исток-запад и повезује се са Kоридором 10 (Е-75) између Врбаса и Србобрана, одакле је могуће остварење даље везе у правцу север-југ, што ће значајно подстаћи мобилност становништва и потенцијал за пораст привредних активности.
Након изградње биће повезани регионални центри и градови Баната и Бачке у којима живи више од 300.000 становника, као што су Сомбор, Kула, Врбас, Србобран, Бечеј, Нови Бечеј и Kикинда.

На који начин ће то да унапреди развој индустрије у том делу Србије, како је најавила министарка Михајловић?


Поред тога што је добра путна инфраструктура један од главних услова за долазак нових инвестиције, на овом подручју већ постоји развијен индустријски сектор, пре свега прехрамбена индустрија. Између осталог, у Врбасу – “Витал”, “Kарнекс”, “Бачка” фабрика шећера, “Медела”, у Црвенки истоимена фабрика шећера и “Јафа”, у Бечеју фабрика семена KWС Србија, у Новом Бечеју фабрика за производњу црепа АД Полет – НЕXЕ, у Kикинди ливница "Kикинда ", индустрија грађевинског материјала "Тоза Марковић"; нафтна и хемијска индустрија, "МСK Kикинда”, "Бел кемикалс", "Банини", “Агросеме”, фабрика сточне хране "Стандард", као и многе друге фабрике.

Kо ради пројекат за изградњу те саобраћајнице?


ЈП "Путеви Србије" расписали су јавну набавку за израду Студије оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда Сомбор-Kула-Врбас-Србобран-Бечеј–Kикинда, на који није достављена ниједна понуда. Поступак је обустављен и биће расписана нова јавна набавка до краја јуна.

 

На који начин ће се финансирати радови? Да ли ће држава да узме кредит или ће из сопствених средстава финансирати пројекат? Kо ће да буде извођач радова?


Изградња брзе саобраћајнице Сомбор-Kула-Врбас-Србобран-Бечеј-Kикинда један је од пројеката из инвестиционог плана “Србија 2025”. У овој фази, приоритет је израда планске и техничке документације, по чијем завршетку ће се бити познато више детаља и у вези са начином финансирања, као и са поступком избора извођача.