RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Данас" - помоћ за раднике на пп пословима

Молим вас за објашњење зашто мерама државне помоћи нису обухваћени и радници који су ангажовани за привремене и повремене послове, а таквих је много у грађевинарству. Послодавци из те гране тврде да су их из статуса "на црно" превели у ПП послове, али како они нису обухваћени мерама (исплата минималца), вероватно је да ће већини тих радника отказати уговоре и поново их запослити на црно. Има ли Министарство довољно инспекција како би се то спречило? Колико је грађевинарство угрожено због ванредног стања, и колики је дуг државе према фирмама из те гране? Молим вас да министарка прокоментарише ова питања.

 

Имајући у виду специфичност грађевинског сектора, у смислу сезонског карактера радова и запошљавања, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре планира да покрене иницијативу у сарадњи са послодавачким удружењима, да се помоћ предвиди и за сезонски ангажоване раднике у грађевинарству, имајући у виду да је грађевинска сезона увелико у току, као и чињеницу да је недостатак радне снаге дугорочан проблем с којим се као земља суочавамо.

 

Кад је реч о инспекцијском надзору, Инспекторат за рад, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа.

Како су активности Инспектората за рад у области радних односа усмерене ка сузбијању рада на црно и радно-правној заштити запослених и радно ангажованих лица, за одговор на постављено питање потребно је да се обратите  Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Ово министарство безрезервно подржава и подстиче све мере и активности усмерене на сузбијање рада на црно и смањење броја повреда радно-правних института из области радних односа утврђених законом, колективним уговором и уговором о раду.