RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Курир" - нелегални сплавови на језеру Перућац

Ппрема тврдњама упућених, на језеру Перућац има око 120 нелегалних сплавова, различитих габарита, који отпадне воде са сплавова изливају директно у језеро.У вези са тим нас занима:
1. Шта је конкретно инспекција Министарства урадила овим поводом? Kолико пријава је поднето против власника нелегалних сплавова у претходне две године? На који начин су санкционисани? Kолико нелегалних сплавова има на Перућцу према евиденцији Министарства?
2. Зашто ови сплавови нису уклоњени? Да ли је Министарство издало налоге за рушење?
3. Kоје су казне предвиђене законом за оне који нелегално граде сплавове на језеру које је део националног парка?
4. Да ли ће и шта Министарство урадити овим поводом?

 

Поводом питања која сте упутили у вези са, како наводите, нелегалних сплавова на језеру Перућац, указујемо да у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, делове обале и водног простора на којима се могу постављати плутајући објекти и привезишта за чамце, као и услове и начин постављањa плутајућих објеката и привезишта за чамце, одређује надлежни орган локалне самоуправе у складу са законом којим се уређује локална самоуправа.

Инспекција безбедности пловидбе овог министарства је од 2014. године на овом подручју вршила инспекцијске надзоре, из своје надлежности, чамаца за спорт и разиноду, чамаца за јавни превоз путника, као и плутајућих објеката, на основу којих је налагала  мере за отклањање неправилности и незаконитости у раду надзираних субјеката. За утврђене незаконитости које су кажњиве према закону поднето је 25 прекршајних пријава прекршајном суду против власника чамаца и плутајућих објеката, а највећа пресуђена казна била је 341.000,00 РСД за плутајући објекат за привредне сврхе. Током 2018. године инспекција за безбедност пловидбе је по питању постављања плутајућих објеката и организовања регате извршила службену саветодавну посету у ОУ Бајина Башта. Према евиденцији Лучке капетаније Сремска Митровица на наведеном језеру има регистрованих око 49 плутајућих објеката - сплавова од којих су скоро сви намењени за спорт и разоноду. У складу са Планом инспекцијког надзора одсека за инпекцијке послове безбедности пловидбе, у наредном периоду предвиђено је вршење инспекцијког надзора плутајућих објеката.

Како јединица локалне самоуправe уређује и обезбеђује услове и начин постављања плутајућих објеката и привезишта за чамце, укључујући издавање одобрења за њихово постављање, као и да врши надзор над коришћењем места за постављање плутајућих објеката и привезишта за чамце, за остале информације је потребно да се обратите општинској управи Бајина Башта.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је посвећено доследном спровођењу закона и става да нешто што је нелегално саграђено не може опстати у правном систему нити грађевинском фонду, што је и доказало уклањањем преко 70 бесправно изграђених објеката око језера Перућац.