RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Курир" - сплавови и дозволе

Колико комерцијалних сплавова на Сави и Дунаву нема дозволу за коришћење?

 

Инспекција безбедности пловидбе не располаже овим подацима. Дозволе за коришћење делова обале и водног простора на којима се могу постављати плутајући објекти одређује надлежни орган локалне самоуправе у складу са законом којим се уређује локална самоуправа (члан 38. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама).

 

  1. Колико њих нема све дозволе и уредан технички преглед?
  2. Инспекција безбедности пловидбе је од почетка ове године до сада извршила укупно 43 инспекцијска надзора над плутајућим објектима за привредне сврхе на Сави и Дунаву, и од укупно прегледаних плутајућих објеката, 20 објеката нема плутајућу дозволу и уредан технички преглед.

 

  1. За колико укупно сплавова је издато решење о забрани рада и који су сплавови у питању?
  2. Инспекција безбедности пловидбе је издала 20 решења о забрани коришћења плутајућих објеката за привредне сврхе, док не изврше тeхнички преглед објекта код Управе за утврђивање способности брода за пловидбу и не исходују плутајућу дозволу.