RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Политика" - изградња ауто-путева и кинеске компаније

 

1. По ком основу је кинеској компaнији "Шандонг хај спид" додељена изградња ауто-пута Београд- Зрењанин, будући да је она расписала тендер за идејни пројекат? Да ли је са овом компанијом потписан неки уговор?

 

Kомпанији "Шандонг" није додељена изградња ауто-пута Београд–Зрењанин и није закључен уговор о изградњи. Са компанијом "Шангдонг"  22. јануара 2020. године закључен је Меморандум о разумевању за израду планске и техничке документације за пројекат изградње ауто-пута Београд - Зрењанин - Нови Сад. Kомпанија "Шандонг" финансираће израду пројектне документације за овај пројекат.

 

2. Да ли ће изградња пута "Вожд Kарађорђе" бити реализована путем међународног уговора или билатералног споразума? Да ли постоји потписана нека врста уговора са кинеском компанијом "Пауер Чајна", будући да је почетком године ова компанија исказала зантересованост за овај пројекат?

 

“Вожд Kарађорђе” је један од пројеката чија је реализација планирана у оквиру инвестиционог плана „Србија 2025”. У овом тренутку није потписан ниједан уговор са неком компанијом у вези са реализацијом овог пројекта. Влада Србије донела је 14. маја закључак којим се потврђује “Вожд Kарађорђе” као пројекат од посебног значаја за Републику Србију. Наредни корак у његовој реализацији биће израда планске и техничке документације.