RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Политика" - монтажни објекат на локалитету "Винча"

 Поштовани,

молим Вас да ми одговорите да ли сте можда добили допис од Републичког завода за заштиту споменика културе да је на археолошком налазишту „Винча”, које је споменик културе од изузетног значаја, непозната особа подигла вењак, односно монтажно-демонтажни објекат од дрвета и до њега од своје куће спровела кабл за струју? Колико знам, њему је Завод издао решење за рушење, али га он није испоштовао. Да ли је реаговала ваша инспекција? Које кораке је предузела? И шта ако се и о ваше решење поменута особа опет оглуши?

 

Републички завод за заштиту споменика културе Београд донео је Решење којим је инвеститору радова Т. Ј. из Београда забранио даље извођење радова на изградњи вењака (надстрешнице) на катстарској парцели број 2026/4 КО Винча, општина Гроцка и истим обавезао инвеститора да одмах по пријему решења обустави радове и без одлагања уклони вењак и изврши повраћај парцеле у првобитно стање.

Републички завод за заштиту споменика културе Београд доставио је Сектору за инспекцијски надзор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наведено решење.

Дана 30. 5. 2020. године, по више пријава тог дана да се изводе нелегални радови, грађевински инспектор Градске управе града Београда изашао је на лице места, када је донео решење којим је затворио градилиште, а на локацији извођења радова постављен је службени знак „затворено градилиште“, прибијена копија решења на видно место, као и постављена посебна трака за обележавање затвореног градилишта.

Такође, републички грађевински инспектори су дана 31. 5. 2020. године извршили теренски инспекцијки надзор на наведеној локацији. 

Дана 1. 6. 2020.године, на позив инспектора, адвокат инвеститора је дао изјаву да ће се жалити на донето решење, да ће инвеститор уклонити надстрешницу, као и да је у току управни спор у вези са експропријацијом парцеле на којој се налази надстрешница.

Грађевинска инспекција Градске управе града Београда је доставила списе предмета Републичкој грађевинској инспекцији на даље поступање. Управни поступак је у току.