RSS

You are here

Одговори на питања дневног листа "Вечерње новости" - проблем "вечних градилишта" у Београду

Да ли комисија која је при Министарству пописивала нелегалне објекте, односно никада усељене зграде, поседује информацију колико ових објеката има у Београду? Да ли је у последњих неколико година одузето неко недовршено градилиште у Београду? Да ли је неко предато другом инвеститору? Да ли је неко срушено? Да ли постоји неко системско решење како би се проблем вечних градилишта решио у Београду?

 

Попис објеката изграђених без грађевинске дозволе радиле су комисије које су образовале јединице локалних самоуправа, а не Министарство.
У Закону о планирању и изградњи је чланом 140. - Рок важења грађевинске дозволе - прописано у којим ситуацијама престаје да важи издата грађевинска дозвола.
Одредбе овог члана односе се на и грађевинске дозволе које су издате пре 11. септембра 2009. године, као дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи, а рок за прибављање употребне дозволе у тим ситуацијама је две године од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, те тај рок истиче 6. 11. 2020. године.
За одговоре на остала питања молимо да се обратите надлежним институцијама Града Београда.