RSS

You are here

Одговори на питања "Инсајдера" - МХЕ "Звонце"

Молимо вас за обавештење да ли је поништена грађевинска дозвола за изградњу мале хидроелектране "Звонце" у Ракити?
Уколико јесте, молимо вас да нам доставите решење о поништењу дозволе.


Поступак поништавања грађевинске дозволе за изградњу МХЕ „Звонце“ и даље је у току, имајући у виду да се чека допуна изјашњења Завода за заштиту природе Србије у вези с решењем којим су дали услове заштите животне средине за изградњу и пројектовање наведене МХЕ, иако су кроз идејно решење били упознати са трасом планираног цевовода, а које решење чини саставни део локацијских услова на основу којих је издата предметна грађевинска дозвола.