RSS

You are here

Одговори на питања листа "Данас" - транспорт

Молим вас за информације о функционисању транспорта. Колико је смањен саобраћај у унутрашњем транспорту, колико је успорен у међународном, колико камиона дневно пређе границу, а колико је прелазило раније...

 

У теретном међународном саобраћају процењује се да је у тренутној ситуацији услед епидемије COVID-19 приход смањен за око 50 одсто (јер је време транспорта повећано два пута) и да се досадашњи губици процењују на око 40 милиона евра.

 

Од 13. марта 2020. године, закључно са 26. мартом у 13 часова, у Србију су ушла 29.237 камиона, од чега су 14.404 камиона за снабдевање наше земље, а 14.833 камиона је било у транзиту.

 

У превозу терета услед проглашења ванредног стања због болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, нису  тренутно очекивана велика померања. Ово се може закључити и из броја додељених међународних дозвола у периоду 1. 3 - 23. 3. за 2019. годину (14.053) и 2020. годину (15.212), што чини повећање од 8% у броју задужених међународних дозвола за превоз терета.

 

 

Поређење броја транзита по месецима - јануар и фебруар 2019/јануар и фебруар 2020:

 

Преглед броја транзита по месецима 2019. године

Преглед броја транзита по месецима 2020. године

Месец

Земља одредишта Србија (увозни транзит)

Земља одредишта ван Србије (транзит кроз Србију)

укупно

Земља одредишта Србија (увозни транзит)

Земља одредишта ван Србије (транзит кроз Србију)

укупно

јануар

42,817.00

48,793.00

91,610.00

46,144.00

50,444.00

96,588.00

фебруар

53,767.00

52,823.00

106,590.00

57,607.00

58,147.00

115,754.00

 

 

Поређење броја транзита по месецима - март 2019/март 2020. (до сада):

Преглед броја транзита по данима у марту 2019. године (1-31. март)

Преглед броја транзита по данима у марту 2020. године (1-23. март)

дан

Земља одредишта Србија (увозни транзит)

Земља одредишта ван Србије (транзит кроз Србију)

укупно

Земља одредишта Србија (увозни транзит)

Земља одредишта ван Србије (транзит кроз Србију)

укупно

март

62,830.00

60,979.00

123,809.00

40,038.00

37,886.00

77,924.00