RSS

You are here

Одговори на питања портала 24sedam.rs - сплавови

1. Који су критеријуми за добијање пловне дозволе?

 

За добијање дозволе за плутање потребно је да се изврши технички преглед плутајућег објекта. Када плутајући објекат добије потврду о извршеном техничком прегледу, власник подноси захтев за упис истог у Уписник плутајућих објеката. Након уписа добија се регистрациона ознака, чиме се потврђује да је сплав прошао све техничке и друге услове за безбедно плутање.

 

2. На којим локација није дозвољена поставка сплавова?

 

Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама прописано је да делове обале на којима се постављају плутајући објекти одређује надлежни орган локалне самоуправе у складу са законом којим се уређује локална самоуправа.

Град Београд тренутно припрема Одлуку и План постављања плутајућих објеката на делу обале и воденог простора на територији града Београда, за коју је ово министарство издало обавезујуће услове.

По ступању на снагу ове одлуке, сплавови ће морати да буду удаљени од рени бунара у пречнику 120 m, од цевастих бунара у пречнику 50 m, од водозахвата 800 m узводно и 50 m низводно,  најмање од моста узводно и низводно 50 m, од градске плаже 500 m узводно и 200 m низводно, од обалних рампи узводно и низводно 50 m, а од другог плутајућег објекта 15 m. Поред тога, постојаће забране постављања сплавова и на одређеним деловима обале Саве и Дунава у Београду на којима се данас налази одређени број сплавова, као што је део обале Саве на Новом Београду преко пута Бетон хале, с обзиром на то да већина садашњих сплавова угрожава безбедност пловидбе, имајући у виду да се налазе у акваторији међународног путничког пристаништа у Београду. Слично је и са обалом у Земуну узводно и низводно од међународног путничког пристаништа у Земуну.

О свим другим условима у односу на локације одлучује Град Београд.

 

3. На ком одстојању од шеталишта и реке би требало бити сплав постављен?

 

Ширина слободне зоне за постављање плутајућег објекта на реци Дунав може да буде максимално 40 m воденог простора од уреза воде на обали при ниском пловидбеном нивоу, осим у продужетку линије десне обале рукавца Дунава између обале и Малог ратног острва, где се одређује ширина слободне зоне од максимално 30 m. Ширина акваторије за постављање плутајућих објеката у приобаљу реке Саве може бити максимално 30m воденог простора од уреза воде при ниском пловидбеном нивоу.

 

4. Колико растојање мора бити између сплавова?

 

Одговорeно је у оквиру питања бр. 2.

 

5. Колико сплавова годишње затвара инспекција и која је висина казни?

 

Инспекција безбедности пловидбе је од почетка ове године до сада из своје надлежности издала 20 решења о забрани коришћења плутајућих објеката за привредне сврхе, док не изврше технички преглед објекта код Управе за утврђивање способности брода за пловидбу и не исходују плутајућу дозволу. Висина казни се креће од 10.000 до 2.000.000 динара, у зависности од тога да ли се ради о правном или физичком лицу.

 

6. Колико сплавова може бити постављено дуж једног шеталишта?

 

Одговор на ово питање зависи од дужине шеталишта и објеката који се налазе уз шеталиште, као што су рени бунари, мостови, рампе и сл.