RSS

You are here

Одговори на питања портала еКапија - тзв. суве луке

За градњу контејнерских копнених терминала, такозваних сувих лука, крајем прошле године заинтересовала се солунска лука. Да ли има неких помака на том плану? Да ли су одређене потенцијалне локације?


Након почетних разговора, представници Луке Солун су обишли локацију на Макишу, а презентовани су потенцијали нове луке у Београду и интермодалног терминал у Батајници. Услед избијања ЦОВИД-19 пандемије дошло је до извесног застоја, али се очекује интензивирања разговора по укидању рестрикција за путовања, услед потребе да се на терену разматрају све опције.

 

Да ли се, осим са Луком Солун, разматра срадња на овом плану са још неким лукама?


Лука Солун је само једна од лука чије пословање се узима у обзир приликом планирања развоја лука и копнених терминала. Наиме, за Републику Србију су од великог значаја и луке Пиреј, Kонстанца, Ријека, Kопар и Драч. Све ове луке имају велики значај за увоз. али пре свега за извоз Републике Србије и пословање речних лука, односно копнени терминал мора да прати развој ових морских лука како би омогућио домаћој привреди ефикасан пласман домаћих производа на ино тржишта.

 

Да ли у Србији већ постоје суве луке и где?


За све речне луке које су повезане са железничком мрежом, као и за интермодалне треминале, може се рећи да су нека врста копнених терминала. Оно што је основни проблем наших терминал јесте недовољна повезаност са морским лукама у окружењу како би се могли дефинисати као копнени терминали у пуном смислу речи. Доказ томе јесте недовољна заступљеност, односно развијеност контејнерског транспорта у Републици Србији, мада у последње две године Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре чини прве значајне кораке у смеру контејнеризације, кроз пројекте нове луке у Београду, развоја Луке Нови Сад, као и изградње интермодалног терминал у Батајници.

 

Kоја је предност сувих лука за Србију?


Географски положај Републике Србије омогућава практично идеалне услове за развој концепта сувих лука, јер је близу свих великих јадранских и црноморских лука, при чему залеђа свих локација у Србији планираних да се развијају по овом концепту омогућавају практично неограничено ширење ових терминала, што је од нарочитог значаја када је у питању транспорт контејнера. Такође, економија Републике Србије јача сваке године, а њена привреда генерише све више робе која је погодна за транспорт у контејнерима. У том смислу, основни проблем који је до данас кочио убрзану контејнеризацију, а то је већа количина празних контејнера, на тај начин ће бити решен.