RSS

You are here

Одговори на питања портала Kolubarske.rs - деоница Иверак-Лајковац

 1. Да ли је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало грађевинску дозволу за изградњу пута Лозница-Ваљево-Лајковац, деоница Иверак-Лајковац (веза са ауто-путем Е-763 Београд - јужни Јадран, деоница Београд-Пожега)?


Издати су Локацијски услови за потребе израде Идејног пројекта, која је у току.


2. Уколико грађевинска дозвола није издата, а с обзиром на то да је министарка Зорана Михајловић најавила да у наредних десетак дана треба да започну радови на изградњи деонице Иверак-Лајковац, која ће повезати Ваљево са ауто-путем "Милош Велики", да ли постоји пројекат за грађевинску дозволу?


Радови ће отпочети на основу привремене грађевинске дозволе за припремне радове, у складу са Законом о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију од 12. 2. 2020. "Сл. гласник РС" бр.9/2020 . Закључком Владе од 21. 5. 2020. пројекат је препознат као пројекат од посебног значаја за Републику Србију. У међувремени је израђен пројекат припремних радова, од стране Института за путеве.

3. Да ли су регулисана имовинско-правна питања и да ли инвеститор поседује право на земљиште које је на траси пута Лозница-Ваљево-Лајковац, деоница Иверак-Лајковац (веза са ауто-путем Е-763 Београд - јужни Јадран, деоница Београд-Пожега)?


Усвајањем Просторног плана подручја посебне намене са директном применом јануара 2020. створен је имовинско-правни основ за остваривање права својине за земљиште које је на траси пута. Одлуком Владе од 28. 5. 2020. утврђен је јавни интерес за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности ради изградње деонице Иверак-Лајковац као објекта од посебног значаја за Републику Србију.


4. Да ли је уговор усвојен на Влади и да ли је потписан (са ким и када), као што је то најавила министарка, о извођењу радова на путу Лозница-Ваљево-Лајковац, деоница Иверак-Лајковац (веза са ауто-путем Е-763 Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега)? Уколико уговор није усвојен на Влади, нити је потписан, да ли знате када ће бити?


Нацрт уговора са извођачем, кинеском компанијом "Шандонг", усвојен је на седници Владе 4. 6. 2020. Уговор је потписан 10. 6. 2020. 

(https://mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/mihajlovitsheva-potpisala-ugovor-o-gradnji-brze-saobratshajnice-koja-valjevo-povezuje-sa).