RSS

You are here

Одговори на питања портала Nova.rs - ауто-путеви

 1. Kоји се тренутно ауто-путеви граде у Србији - које су њихове дужине и цене (укупно и по планираним деоницама)?


Ауто-путеви који су почели да се граде у 2019. и чија је изградња у току:
Прељина-Пожега (деоница ауто-пута “Милош Велики”), 30,9 км, уговорена вредност радова 450 милиона евра
Сремска Рача-Kузмин око 18 км, уговорена вредност радова 220 милиона евра
Рума-Шабац-Лозница, 77 км, уговорена вредност радова 467,5 милиона евра
Моравски коридор - комерцијалним уговором договорена је цена изградње 112,3 км ауто-пута од 745 милиона евра. Предвиђени су и додатни радови и директни и индиректни материјални трошкови од 20 одсто.

2. Од чега зависи и како се израчунава цена ауто-пута?


Цена изградње ауто-пута зависи од многих фактора: конфигурације терена – да ли се ради о изградњи ауто-путева у равницама или у брдским и планинским теренима која захтева изградњу тунела и мостова, изградњу потпорних зидова…; трошкова експропријације, пројектовања, изградње основних елемената који чине ауто-пут попут саобраћајних чворишта, укрштања са пругама и мостовима, удаљености одморишта, геолошког састава терена, а узимају се у обзир и претходна искуства у реализацији инфраструктурних пројеката и потписани уговори о изградњи ауто-путева у Републици Србији.