RSS

You are here

Одговори на питања портала Nova.rs - транспорт и саобраћај

 Министарка Зорана Михајловић је, гостујући јутрос на РТС, изјавила да, пошто путнички саобраћај у Србији не функционише, постоје "невероватни губици који ће се тек видети у путничком друмском и ваздушном саобраћају", као и да је реч о "готово 700 милиона евра штете у транспорту до краја године". Колико се, од поменутих 700 милиона евра односи на штету у друмском, а колико на штету у ваздушном саобраћају?


Укупни губици у свим видовима транспорта у Србији у марту месецу, услед епидемије заразне болести COVID-19, процењују се на око 120 милиона евра.
У ваздушном саобраћају се досадашњи губици због обуставе међународних комерцијалних летова и драстичног пада броја путника процењују на око 40 милиона евра. Поређења ради, 22. марта 2019. године било је 14.900 путника, а 22. марта 2020. године 71 путник у вазушном саобраћају.
У теретном међународном друмском саобраћају приходи су смањени за око 50 одсто, јер се двоструко продужило време транспорта, а досадашњи губици процењују се на око 40 милиона евра.
У путничком аутобуском саобраћају, унутрашњем и међународном, досадашњи губици се процењују на око 28 милиона евра.
Додатно, процењује се да ће се због смањеног саобраћаја на ауто-путевима смањити и приход од путарина за око 7,5 милиона евра.
У железничком саобраћају, досадашњи губици у путничком и карго саобраћају процењују се укупно на око 1,5 милиона евра.
У водном саобраћају, у теретном транспорту за сада нема губитака, а досадашњи губици у путничком саобраћају (због отказивања крузера и с тим повезаног смањења прихода на обали) процењују се на укупно око три милиона евра.
Укупни губици до краја године, у свим видовима транспорта, процењују се на више од 700 милиона евра, у чему ће највеће учешће имати друмски (због обуставе путничког саобраћаја, теретног међународног саобраћаја и мање наплате путарина) и ваздушни саобраћај (због обуставе међународних летова).
Прве, прелиминарне процене штете у ваздушном саобраћају крећу се око 190 милиона евра, а у друмском саобраћају око 550 милиона евра, од чега око 160 милиона евра у друмском превозу терета, око 360 милиона евра у путничком аутобуском саобраћају и око 30 милиона евра услед мањих прихода од путарине.
У водном саобраћају, губици се процењују на око девет милиона евра, а у железничком саобраћају (путничком и теретном) на око 23 милиона евра.

Колико људи је запослено у сектору друмског, а колико у сектору ваздушног саобраћаја? Какав је њихов статус сада у ванредном стању (да ли су на принудним одморима)?


Укупно у области саобраћаја, рачунајући све видове саобраћаја, ради око 120.000 људи. Предузећа у овом сектору организовала су свој рад у складу са препорукама Владе у условима епидемије COVID-19.
Део транспортног сектора који се бави превозом путника је углавном обуставио рад, док су предузећа која се баве превозом терета у друмском, железничком и водном саобраћају и те како активна и заслужна што у условима епидемије COVID-19 не недостаје најважнијих намирница у продавницама, лекова у апотекама и болницама и сировина у фабрикама које раде.
Подсећамо да је у ваздушном саобраћају, од увођења ванредног стања до 14. априла, превезено 11.722 наших грађана који су се вратили у Републику Србију, као и око 1.500 тона хуманитарне помоћи и медицинске опреме.


На који начин држава планира да помогне овај привредни сектор, с обзиром на то да је министарка најавила озбиљан програм Владе у тој области? Зна ли се оквирни износ субвенција или друге врсте помоћи и колико је намењено друмском, а колико ваздушном саобраћају?


Програмом мера подршке привреди и грађанима вредним 5,1 милијарду евра обухваћена су и приватна предузећа која послују у области грађевинарства и саобраћаја, а која могу да користе подстицаје из области пореске политике (одлагање плаћања пореза на зараде и доприносе и других обавеза према држави, како је предвиђено програмом), да остваре право на помоћ запосленима у приватном сектору, као и да учествују у програму за доделу кредита за одржавање ликвидности и обртних средстава.
Министарство грађевинарства, саобраћаја саобраћаја и инфраструктуре свакодневно прикупља и анализира податке како у вези са обимом транспорта, тако и са активношћу у области грађевинарства, у циљу праћења ситуације и предлагања одговарајућих мера за отклањење последица епидемије COVID-19 на грађевинску индустрију и привреду Србије у целини.

Министарство је такође још крајем марта упутило позив свим грађевинским компанијама, као и удружењима и коморама, да нам доставе своја мишљења, предлоге и тренутно стање, како би друге мере, поред већ поменутих, које буду доношене у наредном периоду, биле што квалитетније припремљене.