RSS

You are here

Одговори на питања Радија Слободна Европа - аеродром у Требињу

Да ли је приликом доношења одлуке о издвајању 50 милиона евра за градњу аеродрома у Требињу узета у обзир одлука Уставног суда (УС) Босне и Херцеговине из 2019. године, из које произилази да је земљиште на коме ће се аеродром градити у власништву државе БиХ, а не ентитета Републике Српске? Наиме, по наведеној одлуци УС, све пољопривредно земљиште у РС власништво је државе, а не ентитета, а државна имовина се књижи на државу, а не на ентитет. Да ли улагање може представљати проблем у односима са БиХ? Kако се улаже у нешто што је власништво државе, а не ентитета?

 

Улагање у Аеродром Требиње представља озбиљну подршку комуникативности, односно глобалне повезаности читаве регије. Након изградње, с обзиром на његов међународни карактер, служиће грађанима БиХ, Републике Хрватске и Црне Горе. Аеродром је објекат који ће, поред подршке туристичкој привреди регије, омогућити значајан подстицај развоју и осталих привредних грана Требиња и околине. Из наведеног разлога, сматрамо да ће аеродром пружати услуге у интересу поменутих, те у том смислу градња овако значајног инфраструктурног пројекта не може бити проблем никоме. Република Србија се никада није бавила нити ће се икада бавити противзаконитим улагањима. Аеродром у Требињу ће градити компанија "Аеродром Требиње д. о. о.", регистрована у Републици Српској у складу са свим важећим прописима.