RSS

You are here

Одговори на питања Радија Слободна Европа - финансирање инфраструктурних пројеката у Србији у сарадња са ДФЦ-ом

Да ли се очекује финансирање поменутих пројеката путем кредита или је у питању неки други аранжман? Под којим условима ће Србија добити средства од ДФЦ-а?
Да ли ДФЦ нуди бесповратна средства за инфраструктурне пројекте и у ком износу?

 

Одржано је неколико иницијалних састанака са представницима ДФЦ-а, на којима је разговарано о потенцијалним пројектима и начинима финансирања. Имајући у виду да је читав процес у току, тек ће се дефинисати модели финансирања који не искључују кредитна задужења, грантове и комбинацију са новим или постојећим моделима финансирања, као што су фондови ЕУ, a у даљим разговорима дефинисаће се конкретан модел за сваки појединачни пројекат.