RSS

You are here

Одговори на питања Радио "Лагуне" - замена дизел 3 мотора

 

Да ли постоји могућност да Влада донесе неку одлуку или бар разматра такво питање како би власници дизел 3 аутомобила могли у овлашћеним радњама да замене дизел мотор електричним мотором и адекватном батеријом.
Тако би остали у својим аутомобилима и били еколошки. Наравно да касније технички преглед и регистрација буду у складу са тим.

 

Правилником о испитивању возила у Прилогу 1 тачка 1.3.3 прописано је да је уградња погонског агрегата (мотора) један од карактеристичних случајева испитивања преправљеног возила.
1.3.3. Уградња погонског агрегата (мотора)
Уградња погонског агрегата (мотора) на моторном возилу третира се као преправка у случају уградње погонског агрегата (мотора) другог типа у односу на изграђени.
У поступку испитивања уградње погонског агрегата (мотора) потребно је проверити да ли уграђени погонски агрегат (мотор) задовољава безбедносно-техничке карактеристике, у односу на тип возила у које је уграђен, дефинисане законским и техничким прописима и стандардима за ту врсту возила.
С тим у вези, након уградње мотора потребно је спровести процедуру испитивања возила којом се оперативно бави Агенција за безбедност саобраћаја.
Дакле, могуће је и по сада важећим прописима.